BLOG / PRIPRAVUJEME

Vyhlasujeme materiálnu zbierku

25.3.2020 - Vážený spoluobčania. Oslovujeme Vás so žiadosťou o pomoc pri vytvorení materiálnej základne...

Výzva

18.3.2020 - Spolupracujeme s MsÚ Šaľa, organizáciami a ďalšími aktívnymi pomáhajúcimi občanmi na identifikovaní najviac...

Chráň seba, ochrániš aj nás.

16.3.2020 - Dávame tiež do Vašej pozornosti, že pripravujeme realizáciu preventívnej aktivity zameranej na podporu zdravia.

Opatrenie z dôvodu pandémie !

16.3.2020 - Pre zabránenie možnosti prenosu a šírenia koronavírusu poskytujeme sociálnu službu Komunitné centrum do odvolania len mailovou, alebo telefonickou formou.

PRACOVNÁ PONUKA

Pracovník komunitného centra

PRACOVNÁ PONUKA

Odborný pracovník komunitného centra

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

V pondelok 9.9.2019 od 13:00 do 18:00.
HODNOTY
Poslanie

Chceme podporovať pozitívne vnímanie a vzájomné zhodnocovanie multikultúrnych prínosov jednotlivcov a skupín.

captcha
Súhlasím so spracovaním osobných údajov na komunikáciu.
Kontakt

Neváhajte
a kontaktujte nás
na doleuvedených kontaktoch.

Využite nasledovné telefónne číslo, alebo e-mail

+421-944-502-071