Chráň Seba, Ochrániš Aj Nás

P

Reagujeme na nedostatok ochranných pomôcok - naši spolupracovníci spolu s dobrovoľníčkami šijú od dnešného dňa rúška na tvár pre osoby z cieľovej skupiny sociálnej služby KC - prioritne pre osamelo žijúcich seniorov, imobilných občanov, osoby bez prístrešia a ďalších.

Zároveň s touto aktivitou budeme realizovať aj osvetu zameranú na podporu dodržiavania preventívnych opatrení a odporúčaní.

Ak poznáte, alebo stretávate takéto osoby, dajte nám o nich vedieť.

Píšte na mail: info@optimastatus.sk alebo cez facebook, kde máme konto: Optima Status občianske združenie.

Spolupracujeme už na identifikácii osôb, ktoré spadajú do cieľovej skupiny služby KC s Mestským úradom Šaľa, ale uvítali by sme spoluprácu aj s domovými dôverníkmi, ktorý poznajú osoby zo svojho okolia, alebo vedúcimi miestnych klubov a združení.

Ďakujeme.

Program oz pre riešenie pandémie Koronavírus

1. Zvýšenie ochrany ohrozených skupín obyvateľstva

  • 1.1 Zamedzenie, alebo zbrzdenie šírenia ochorenia
  • 1.2 Zabezpečenie ochranných pomôcok
  • 1.3 Osveta - posúvanie informácií prostredníctvom letákov a lokálnych médií
  • 1.4 Sieťovanie darcov dezinfekčných prostriedkov a ďalšej pomoci
  • 1.5 Doručovanie dezinfekčných prostriedkov a ďalšej pomoci konkrétnym obyvateľom

2. Koordinácia vlastných aktivít a spolupráca v rámci podpornej siete - inštitúcií, pomáhajúcich organizácií a ďalších aktivistov a dobrovoľníkov

2.1 Iniciovať spoluprácu dotknutých subjektov - organizácií s dostupnými kapacitami pre konkrétne kroky a ďalších pomáhajúcich organizácii.

2.2 Iniciovať koordináciu poskytovania materiálnej pomoci, psychologicky dostupnej pomoci a ďalšej pomoci podľa aktuálnych potrieb najviac ohrozených jednotlivcov, alebo skupín a pandémiou zasiahnutých obyvateľov v nepriaznivej sociálnej situácii.

Pozn. Za pandémiou zasiahnutých pokladáme obyvateľov, ktorí boli v nepriaznivej sociálnej situácii ( podľa §2, ods.2písm h. Zákona č. 448/ 2008 Zákona o sociálnych službách), alebo zlej životnej situácii aj pred prepuknutím pandémie, prípadne sa dostali do zjavne neriešiteľnej situácie pre obmedzenia súvisiace s koronavírusovou pandémiou.

HODNOTY
Poslanie

Chceme podporovať pozitívne vnímanie a vzájomné zhodnocovanie multikultúrnych prínosov jednotlivcov a skupín.

captcha
Súhlasím so spracovaním osobných údajov na komunikáciu.
Kontakt

Neváhajte
a kontaktujte nás
na doleuvedených kontaktoch.

Využite nasledovné telefónne číslo, alebo e-mail

+421-944-502-071