Vyhlasujeme materiálnu zbierku

P

Vážený spoluobčania. Oslovujeme Vás so žiadosťou o pomoc pri vytvorení materiálnej základne.

Poskytujeme terénnu sociálnu službu Komnitné centrum v meste a okrese Šaľa pre skupiny obyvateľstva, ktoré sú najviac ohrozené pandémiou:
- invalidným dôchodcom a dôchodcom s nízkym príjmom,
- osobám vo vážnom zdravotnom stave, - rodinám, ale aj jednotlivcom, ktorý aj pred vypuknutím pandémie boli vo vážnej osobnej kríze z dôvodu nízkeho príjmu.
Sme pripavení aj na poskytovanie pomoci osobám v povinnej domácej karanténe.

Predpokladáme, že ak sa situácia zhorší, všetc títo ľudia budú mať exrémne problémy so zabezpečením základných najnutnejších vecí.

Preto by sme radi vytvorili s Vašou pomocu materiálnu základňu.
Táto bude využívaná adresne, transparentne a iba pre osoby, ktoré budú v aktútnej materiálnej kríze.

Od vyhlásenia pandémie sme si všetci, ktorí sme mohli, zabezpečili zásoby, ktoré často prekračujú skutočnú mesačnú potrebu domácností. Pričom zásobovanie obyvateľstva aj v čase vrcholu pandémie, bude určite zabepečené teda sú doterajšie nákupy mnohokrát prehnané.

Chceme Vás touto cestou požiadať o poskytnutie trvanlivých potravín ( cestovín, ryže, múky, konzerv a i.), čistiacich potrieb a dezinfekčných pípravkov- Savo, Dettol, pracích prostriedkov a i., hygienických potrieb ( mydla, šampónu, vložiek, plienok pre dospelých aj deti, krému na ošetrenie pleti, vlhčených utierok ai.), voľnopredajných zdravotníckych porieb a vitamínov

Poskynúť pomoc pri vytvorení tejto materiálnej základne môžete viacerými spôsobmi:
- poskytnite niečo z vlastných nadmerných zásob
- poskytnite k nákupu body z vyúčtovania za nákupy v predajni Tesco
- poskytnite stravné lístky
- vymeňte za rúško ZDARMA, ktoré OZ Optima Status vyrába pre osoby v núdzi a podajte tak ďalej dobrý skutok
- poskytnite hotovosť na účet OZ Optima Status:
SK57 0900 0000 0051 5378 5905

Na záver už iba pár otázok :

PREČO POMÁHAŤ TERAZ A NIE POTOM ?
Naša odpoveď : Keď prepukne pandémia v plnej sile, budete sa možno vyhýbať akémukoľvek kontaktu. Možno si tiež vypnete mobil a fb a možno nebudete aj niekoľko dní po sebe sledovať ani TV.

KTO POMÔŽE VÁM, KEĎ VÁM BUDE ŤAŽKO?
Naša odpoveď: MY !

Sme tu pre Vás a pracujeme s Vami pre Vás. Vždy. Nie iba v čase pandémie.
Ďalšie otázky Vám radi zodpovieme.
Zavolajte nám.

Šaľania! Buďme súdržní a buďme solidárny. Sme v tom spolu.

Optima Status OZ
Šaľa

kontakt: 0944 502 071
em: optima.status.oz@gmail.com

HODNOTY
Poslanie

Chceme podporovať pozitívne vnímanie a vzájomné zhodnocovanie multikultúrnych prínosov jednotlivcov a skupín.

captcha
Súhlasím so spracovaním osobných údajov na komunikáciu.
Kontakt

Neváhajte
a kontaktujte nás
na doleuvedených kontaktoch.

Využite nasledovné telefónne číslo, alebo e-mail

+421-944-502-071