Pracovné pozície

Chceš, aby mala Tvoja práca zmysel ?

Si rád/ rada medzi ľuďmi ?
Uvažuješ nad prácou v neziskovom sektore ?
Skončil/ la si štúdium Sociálnej práce titulom BC., ale nie si rozhodnutý/ rozhodnutá kadiaľ ďalej?
Hľadáme práve Teba !
Staň sa odborným pracovníkom, alebo pracovníkom Komunitného centra, alebo dobrovoľníkom nášho občianskeho združenia.

Čo môžeš získať ?
Odbornú podporu a sprevádzanie v profesionálnom raste.
Pozitívne skúsenosti zo skutočného pomáhania.
Rozšíriš svoje teoretické aj praktické poznanie v oblasti komunitnej práce.
Ľahšie uplatnenie na trhu práce v oblasti pomáhajúcich profesií.

Renata

Koordinátor
HODNOTY
Poslanie

Chceme podporovať pozitívne vnímanie a vzájomné zhodnocovanie multikultúrnych prínosov jednotlivcov a skupín.

captcha
Súhlasím so spracovaním osobných údajov na komunikáciu.
Kontakt

Neváhajte
a kontaktujte nás
na doleuvedených kontaktoch.

Využite nasledovné telefónne číslo, alebo e-mail

+421-944-502-071