Sociálne poradenstvo

O

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť, ktorú vykonáva kvalifikovaný sociálny pracovník.

Pomôcť Vám môže pri riešení jedného, alebo viacerých problémov z oblastí: Zamestnanosti, Bývania, Zdravia, Sociálneho zabezpečenia, ale napríklad aj náprave osobných vzťahov. Využite naše kontakty a dohodnite si konzultáciu. Kontakt

HODNOTY
Poslanie

Chceme podporovať pozitívne vnímanie a vzájomné zhodnocovanie multikultúrnych prínosov jednotlivcov a skupín.

captcha
Súhlasím so spracovaním osobných údajov na komunikáciu.
Kontakt

Neváhajte
a kontaktujte nás
na doleuvedených kontaktoch.

Využite nasledovné telefónne číslo, alebo e-mail

+421-944-502-071