Spolupráca

O

Ponúkame spoluprácu na materiálnom zabezpečení osôb v karanténe z dôvodu Koronavírusu v meste Šaľa.

Ako ?

- Na profesionálnej úrovni poskytujeme: Základné sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatnení práv a právom chránených záujmov telefonicky a maliom. V prípade Vašej potreby využite naše kontakty →

- Realizujeme dlhodobú Preventívnu aktivitu zameranú na zamedzenie šírenia ...

Jej obsahom je viac krokový program pomoci. Viac informácií tu →

HODNOTY
Poslanie

Chceme podporovať pozitívne vnímanie a vzájomné zhodnocovanie multikultúrnych prínosov jednotlivcov a skupín.

captcha
Súhlasím so spracovaním osobných údajov na komunikáciu.
Kontakt

Neváhajte
a kontaktujte nás
na doleuvedených kontaktoch.

Využite nasledovné telefónne číslo, alebo e-mail

+421-944-502-071