O

Prečo vzniklo naše
občianske združenie
a čo vám môžeme ponúknuť?

Poslaním občianskeho združenia Optima Status je prispievať svojimi činnosťami k zvyšovaniu kvality života jednotlivcov a skupín obyvateľov, ich spoluúčasťou na verejnom dianí a prostredníctvom aktivizácie a rozvoja potenciálov v ich prirodzenom prostredí.

Chceme svojimi aktivitami prispievať k rozvoju aktívnej občianskej spoločnosti na miestnej úrovni.

Chceme podporovať pozitívne vnímanie a vzájomné zhodnocovanie multikultúrnych prínosov jednotlivcov a skupín.

K
Komunitné centrum

Spolupráca je dobrovoľná

Smeruje k posilneniu ľudí v samostatnosti, zvyšovaniu úspešnosti pri presadzovaní svojich práv a právom chránených záujmov a vytvára súčasne priestor pre získanie pozitívnych skúseností a nových zručností.
viac informácií  

Vyhlasujeme materiálnu zbierku

25.3.2020 - Vážený spoluobčania. Oslovujeme Vás so žiadosťou o pomoc pri vytvorení materiálnej základne...

Výzva

18.3.2020 - Spolupracujeme s MsÚ Šaľa, organizáciami a ďalšími aktívnymi pomáhajúcimi občanmi na identifikovaní najviac...

Chráň seba, ochrániš aj nás.

16.3.2020 - Dávame tiež do Vašej pozornosti, že pripravujeme realizáciu preventívnej aktivity zameranej na podporu zdravia.

Opatrenie z dôvodu pandémie!

16.3.2020 - Pre zabránenie možnosti prenosu a šírenia koronavírusu poskytujeme sociálnu službu Komunitné centrum do odvolania len mailovou, alebo telefonickou formou.
HODNOTY
Poslanie

Chceme podporovať pozitívne vnímanie a vzájomné zhodnocovanie multikultúrnych prínosov jednotlivcov a skupín.

captcha
Súhlasím so spracovaním osobných údajov na komunikáciu.
Kontakt

Neváhajte
a kontaktujte nás
na doleuvedených kontaktoch.

Využite nasledovné telefónne číslo, alebo e-mail

+421-944-502-071